8,760,859,511

يالطيف

يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيفا لم تزل الطف بنا والمسلمين يالله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف


ലോക രക്ഷിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മിൽ വർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയും, മാനവ സമൂഹത്തിനു മേൽ സംഭവിച്ച മഹാ വിപത്ത് ഉയർന്നു പോവാനുള്ള പരിഹാര മാർഗമായും ഈ പുണ്യ ദിവസങ്ങളിൽ യാ ലത്വീഫ് (يا لطيف) ചൊല്ലി ഇലാഹീസ്മരണ അധികരിപ്പിക്കുക എന്ന തിരുസുന്നത്തിനെ നമുക്ക് സജീവമാക്കാം... മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളോടും يا لطيف ദിക്ർ ചൊല്ലി അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥനാ നിരതരാവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ദിക്റുകളുടെ എണ്ണം ക്യാമ്പയിൻ വെബ്‌സൈറ്റിൽ www.fathkroni.com രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. ... നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളേയും ഈ സദുദ്യമത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കൂ, പ്രതിഫലം കരസ്ഥമാക്കൂ...

പുതിയ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ മെയിൽ ലിസ്റ്റിൽ പങ്കു ചേരൂ